1 mois au Mexique,
Milouz [TSF] & Zomeka...

avec
Sego [Eyos],
Eikon,
Gerso, Spress,Drake[TSF mexico],
Peste & Real [Burner],
Joed, Nookie, Say, Bleo...en Monterrey

Trip Mexique
[Mexico / Monterrey]

Janvier 2009

// 1st meeting
SEGO-ZOMEKA-EIKON-SPRESS-GERSO-MILOUZ
Tejavanes // Mexico city
// Freestyle general
ZOMEKA-EIKON-MILOUZ-SEGO
// Tejavanes // Mexico city
// Burner Familia
REAL-JODA-ZOMEKA-NOOKIE-PESTE-MILOUZ-JOED
// Monterrey city
//Attack of ze Flying Tacos
BLOE-JOED-ZOMEKA-MILOUZ-REAL-SAY
//Monterrey city
// Theme Aztek & Maya
SEGO-GERSO-ZOMEKA-MILOUZ-EIKON
Tejavanes // Mexico city
   
Muchas gracias para todo...
...to Sego, Eikon y Burner Family!
Quesadillas 4 ever...